Lego MINDSTORMS NXT’ga ühilduv õhurõhuandur ja pneumokomplekt

Nimi
Anton Adamenkov
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli LEGO MINSTORMS NXT pneumaatikakomplekti detailsema kirjelduse koostamine ja õhurõhuanduri töö uurimine ning selle kirjeldamine. Selleks kasutasime põhjalikult LEGO pneumaatikakomplekti ingliskeelset juhendit ja Kooliroboti projekti raames koostatud lühikest eestikeelset juhendit ning katsetasime pneumaatikakomplekti tööd koos LEGO MINDSTORMS NXT robootikakomplektiga. Töö kirjutamise käigus analüüsiti LEGO pneumaatika komplekti võimalusi, vaadati videoid erinevate pneumaatika näidissüsteemide töötamisest, loeti kirjandust pneumaatikast jne. Töö alguses kirjeldati pneumaatika põhimõtteid ja pneumaatika seadmed. Seejärel on koostatud detailne juhend LEGO pneumaatikakomplekti kasutamiseks. Komplekt koosneb kompressorist, pneumosilindritest, jaotitest, suruõhu reservuaaridest, manomeetrist ja pneumomootorist. Pärast pneumaatika seadmete kirjeldamist anti töös antud ülevaade õhurõhuanduri tööpõhimõttest, selle kasutamisest ja programmeerimisest. Kuna LEGO pneumaatika komplektid on loodud koolidele, siis oli käesoleva töö üheks eesmärgiks ülesannete ja nende lahenduste koostamine. Bakalaureusetöö autor proovis kokku panna erinevaid pneumaatika süsteeme LEGO pneumaatika komplekti abil ja selle põhjal koostas viis ülesannet koos lahendustega. Lisatud on üks ülesanne ühe ilma lahenduseta. Kõik ülesanded olid detailselt lahti seletatud ja varustatud joonistega. Iga ülesanne oli kirjeldatud järgmisel malli järgi: - ülesande tase, - ülesande eesmärk, - ülesande täitmiseks vajalikud oskused, - ülesande püstitus, - ülesande lahendus, - tekkida võivad probleemid. Selle töö põhjal saavad õpetajad ise koostada erinevaid ülesandeid oma õpilastele. Tulevikus saab seda ülesannete komplekti laiendada uute raskemate ülesannetega. Huvitav oleks koolides korraldada võistlus pneumaatikasüsteemide kokkupanekuks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2010
 
PDF