arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Automaatne tonaalsuse avastamine
Nimi Anna Aljanaki
Kokkuvõte Selles töös oleme pakkunud mudeli tonaalsuse avastamiseks, mis on võimeline tegelema muusikaga erinevatest muusikalisest traditsioonedest ilma, et nende põhjalik analüüs oleks nõutud. Meie mudel põhineb eeldusel, et enamik muusikalisi traditsioone kasutavad hieraarhia kehtestaniseks helide kestust. Oleme pakkunud algoritmi automaatseks helilaadi avastamiseks. Meetod oli hinnatud nii sümboolse kui ka audio andmestiku peal.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Konstantin Tretjakov
Kaitsmise aasta 2011
PDF