arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


3D graafi uurimine
Nimi Dmitri Danilov
Kokkuvõte Ühiskonna üheks suureks probleemiks on informatsiooni üleküllus ning sellest tulenevalt on otsingutehnoloogia muutunud järjest olulisemaks. Teadlasi motiveerib arendama aina intelligentsemaid otsingusüsteeme see, et informatsioon on tihti korduv ja vajaliku informatsiooni leidmine keeruline. Kui otsingu ülesanded sisaldavad rohkem kui üht probleemi, siis on oluline arendada süsteem, mis suudaks koondada informatsiooni ja lihtsustada kogu otsingu protsessi. Üks paljulubavatest uuringuvaldkondadest on exploratory search (edaspidi uuriv otsing). Selle eesmärgiks on aidata otsijal õppida ja uurida uurimisprotsessi käigus. Antud magistritöö eesmärgiks on realiseerida uuriva otsingu visuaalne programm. Valminud programm visualiseerib graafi ruumiliselt. Navigatsiooni ja kasutajaliidese lahendused võimaldavad uurida graafi andmeid ja luua hüpoteese, mis baseeruvad leitud andmetel ja andme struktuuridel. Programm joonistab graafi kasutades 2.5D paigutust. Graaf on struktureeritud ja koosneb ringjatest tasapinnalistest alamgraafidest. Antud rakendus loob automaatselt klastreid (cluster) joonistamise käigus. Autori poolt loodud programmi juba kasutatakse mõndades projektides ja seda on lihtne laiendada teistele graafi andmetele. Autor leiab, et antud projekt on suure potentsiaaliga ning tulevikus võib seda programmi effektiivselt kasutada keeruliste andmekogumite uurimiseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Ulrich Norbisrath, PhD
Kaitsmise aasta 2010
PDF