LEGO MINDSTORMS NXT ja gaasilise hapniku andur

Nimi
Sten Suitsev
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on luua LEGO MINDSTORMS NXT komplektiga ühilduvale gaasilise hapniku andurile eestikeelne kasutusjuhend ja kolm näidisülesannet. Valminud materjale hakatakse kasutama erinevates eesti koolides, mis on liitunud Kooliroboti projektiga, õppematerjalidena. Näidisülesanded ei sea kindlat piiri, millises õppeaines peaks neid kasutama.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF