arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


LEGO MINDSTORMS NXT ja gaasilise hapniku andur
Nimi Sten Suitsev
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on luua LEGO MINDSTORMS NXT komplektiga ühilduvale gaasilise hapniku andurile eestikeelne kasutusjuhend ja kolm näidisülesannet. Valminud materjale hakatakse kasutama erinevates eesti koolides, mis on liitunud Kooliroboti projektiga, õppematerjalidena. Näidisülesanded ei sea kindlat piiri, millises õppeaines peaks neid kasutama.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta 2011
PDF