LEGO MINDSTORMS NXT’ga ühilduva prototüüpimislaua tutvustus ja ülesanded

Nimi
Karl Kilgi
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli eestikeelse dokumentatsiooni loomine LEGO MINDSTORMS NXT’ga ühilduva prototüüpimislaua firmalt HiTechnic kohta. Töö annab põhjaliku ülevaate NXT prototüüpimislauast, selle tehnilistest aspektidest ning ka rakendusvõimalustest. Seda tööd on võimalik alusena kasutada tulevikus koolides erinevate tundide huvitavamaks muutmisel. Bakalaureusetöö käigus valminud materjal läheb kasutusse Kooliroboti projekti raames, mistõttu on see koostatud võimalikult kergesti mõistetavalt. Sellest peaksid lihtsalt aru saama ka kesk- ja põhikooli õpetajad, õpilased. Töös on jälgitud teiste LEGO MINDSTORMS NXT’ga seonduvate tööde struktuuri ning on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükk annab ülevaate prototüüpimise ning NXT prototüüpimislaua olemusest ning selle tähtsamatest komponentidest. Selgitatakse paralleelselt lahti ka töös uuritava prototüüpimislaua tehnilised omadused ning selle suhtluse NXT põhiplokiga. Teine peatükk on keskendunud NXT prototüüpimislaua kasutamise selgitamisele - nii mehaanilise kui ka programmeerimise osas. Viimases neist on lahti seletatud NXT prototüüpimislaua programmeerimine NXT-G ning natuke madalatasemelises Not Exactly C keeles. Viimane peatükks sisaldab endas nelja kolme erineva raskustasemega ülesandeid, mida on võimalik lahendada eelnevalt omandatud materjali põhjal. Ülesannete koostamisel on arvestatud, et need hõlmaksid NXT prototüüpimislaua põhilisi funktsioone. Esimesed kaks keskenduvad NXT prototüüpimislaua digitaalühenduste ja kahendsüsteemi loogika õpetamisele, kuid järgmised juba reaalsete andurite ehitamisele. Ülesanded on kirjas kujul, mis lihtsustavad nende õppematerjalidena kasutamist.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF