Bilineaarsed kujutused formaalses krüptograafias

Nimi
Alisa Pankova
Kokkuvõte
Krüptograafiliste protokollide turvalisuse testimiseks on loodud erinevad analüsaatorid. Osa neist põhineb predikaatloogika valemitel. Formaalses mudelis pole aga mugav realiseerida aritmeetilisi funktsioone. On kerge arvutada g^a, kui on teada nii g kui a väärtused, kuid protokollides on muutujad üldjuhul väärtustamata. Algebraliste struktuuride omadusi on vaja kirjeldada loogika valemite abil. Mõnede sellist liiki probleemidega on juba tegeldud. Näiteks on realiseeritud Diffie-Hellmani astendamine Horni valemitel põhineva analüsaatoriga ProVerif. Kahjuks see töötab vaid erinevate astendajate lõpliku arvu korral. Peale astendamist pakuvad aga krüptograafia valdkonnale huvi ka muud algebralised struktuurid, nende hulgas ka bilineaarsed kujutused. Antud uurimistöö eesmärk oli realiseerida bilineaarsete kujutuste arvutamist analüsaatoriga ProVerif ning analüüsida moodustatud protokolliteisendaja abil mõningaid bilineaarseid kujutusi kasutavaid protokolle.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Peeter Laud
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF