Eestikeelsete dialoogide kogumise veebirakendus

Nimi
Tiit Käbin
Kokkuvõte
Võlur Ozi tehnikat kasutades on eestikeelseid dialooge kogutud seni ainult 95, mida on liiga vähe selleks, et saaks teha järeldusi dialoogide struktuuri ja kasutatud keele kohta. Seetõttu on takistatud ka antud teemal uurimuste tegemine. Käesolevas töös loodud rakendus võimaldab mugavalt ja lihtsasti uusi dialooge koguda, mis peaks antud valdkonda Eestis elavdama. Rakendusel on kaht tüüpi kasutajaid, kes esindavad ühte rolli kahest võimalikust. Kuna need rollid on vägagi erinevad ja rakendus peab pakkuma tuge mõlemale, on loodud kaks erinevat kasutajaliidest: kasutajapoolne liides ja Võlur Ozi liides. Liidesed mõneti küll kattuvad, aga pakuvad lisafunktsionaalsust lähtuvalt kasutaja rollist. Mõlemad liidesed koosnevad omakorda moodulitest, millest igaühel on oma väga erinevad ülesanded. Kahe liidese ühenduspunktiks on andmebaas, s.t. kõik tegevused, mis liidestes tehakse, salvestatakse andmebaasi ja kogu vajalik info liideste tööks saadakse andmebaasist. Andmete edastuseks ja vastuvõtuks kasutatakse tehnoloogiat AJAX, et vältida lehe pidevat uuesti laadimist. Kuna loodud rakendus sisaldab mitmeid tehnilisi uuendusi võrreldes seni kasutatud Võlur Ozi liidestega, nagu näiteks valmis ja poolvalmis vastused, Ozi silm ning teema valik ja haldamine, siis see muudab süsteemi kasutamise mugavamaks ja kasutajasõbralikumaks. Rakenduse edasiarenduse võimalusteks on helisalvestamise ja mahamängimise lisamine ning kasutaja veebikaamera pildi lindistus. Samuti on üheks edasiarenduse võimaluseks Võlur Ozi sisestatud tekstide õigekirjareeglitele vastavuse kontrollimine, vähendamaks võimalust, et kasutaja tunneks ära teise inimese sekkumise vestlusesse.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
prof. M. Koit
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF