Meiliklientide analüüs ja võrdlus

Nimi
Mart Sein
Kokkuvõte
E-mail on tänapäeval üks olulisemaid kommunikatsioonivahendeid Internetis. See või-maldab teateid vahetada erinevates asukohtades ning ajavööndites viibivate inimeste vahel. E-mailide hulga kasvades muutub nende haldamine üha raskemaks. Suurest hulgast e-mailidest vajaliku info leidmine ei ole kerge. Seetõttu on tänapäeval enamasti meiliklientidesse sisse ehitatud vahendid, millega e-mailide haldamist ja neist info leidmist lihtsustatakse. Hetkel võimaldavad meilikliendid enamasti vaid tekstiotsinguid. See tähendab, et võimalik on leida ainult infot, mis otseselt kirjas on. Meilikliendid ei suuda ridade vahelt lugeda ja erinevaid infokilde omavahel seostada. See tähendab, et väga raske on vastata küsimustele nagu "Kellele ma veel pean vastama?" või "Kas see teade on seotud minu tööga?". Sellistele küsimustele vastamine nõuaks programmilt kirja konteksti ja tähenduse täielikku mõistmist. Kuna hetkel on meiliklientides kirjadest aru saamise tehnoloogia alles lapsekingades, tuleb eelnevalt mainitud küsimustele vastuseid leida praegu kasutada olevaid meetodeid kasutades. Käesolevas töös selgitati välja, millised otsinguvõimalused tänapäevastes meiliklientides leiduvad. Analüüsiti otsingutulemuste visualiseerimist, otsingu ja sorteerimise kiirust, kirjade märgendamist ning otsingu ja sorteerimise parameetreid. Neid võimalusi kasutades prooviti lahendada mitmeid kompleksseid otsingujuhtumeid: mingit kindlat tüüpi manuste leidmine, e-mailide duplikaatide leidmine, kindlal kuupäeval saadetud kirjade leidmine, kahe inimese vahel saadetud manustega kirjade leidmine, kasutajaprofiilide koostamine. Uuriti, millised otsingujuhtumid on praeguste klientidega lahendatavad ja millised mitte. Leiti, et komplekssete otsingute teostamine programmide poolt pakutavate vahenditega on võimalik, kuid eeldab üsnagi suurt tööd inimeste poolt. Eelkõige on probleemiks õigete otsinguvahendite ja fraaside leidmine ning see, et suur osa tööst tuleb teha manuaalselt. Lisaks uuriti üht hetkel saada olevatest rakendustest e-mailide automaatseks märgendamiseks, milleks oli Thunderbird meilikliendi lisa TaQuilla. Meid huvitas selle veaprotsent ning treeninguks kuluv aeg. Tulemused olid meie jaoks rahuldavad: kuigi treening võttis mitu tundi, tundis programm ära rohkem kui 80% isiklikest kirjadest.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tõnu Tamme, Ulrich Norbisrath
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF