Reaalaja kell LEGO MINDSTORMS NXT jaoks

Nimi
Risto Soonvald
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö kirjeldab firma Mindsensors poolt toodetud reaalaja kella (RTC-Nx-v2) DS1307. Lõputöö alguses kirjeldatakse kellaaja täpse määramise keerukust ja olulisust. Lisaks sellele tehakse lühikene ülevaade aja mõõtmise ajaloo tähtsamatest sündmustest. Järgneb ülevaade andurist ning seejärel lahendamisülesanded. Lõputöö põhirõhk on reaalaja kellale DS1307 eestikeelse toe loomisel. Anduri tutvustamiseks tuuakse välja selle omadused ning antakse põhjalik ülevaade reaalaja kella tööpõhimõtetest. Lõputöös selgitatakse anduri ühendamist LEGO robotiga, selle kasutamist ning programmeerimist NXT-G programmeerimiskeskkonnas. Programmeerimisülesanded on mitme raskusastmetega, et rahuldada erinevate tasemetega õpilaste huvisid. Ülesannete lahendamise käigus õpivad õpilased reaalaja kella kasutama nii üksinda kui ka koostöös teiste anduritega. Kirjutatud materjali hakatakse kasutama Kooliroboti projekti raames õppetöös.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF