Ressursinõudlike hübriidpilveteenuste kasutamine iOS operatsioonisüsteemiga seadmetest

Nimi
Madis Nõmme
Kokkuvõte
Pilvearvutuse ja mobiilse pilvearvutuse valdkonnad arenevad kiiresti ja paistavad palju- lubavate tehnoloogiatena tulevikuks. Mobiilsete seadmete arvu kasvades muutuvad neile loodud rakendused keerulisemaks ja "targemaks". Et töödelda varasemast su- uremaid andmehulki on arendajad pöördunud pilveteenuste poole. Pilveteenuste kasu- tamine muutub mobiilseteks kui seda kasutatakse mobiilirakenduse tarvis. Mobiilsed seadmed saavad kasutada pilveteenuste paindlikkust selleks, et kaugligipääsu abil täita töömahukaid ülesandeid, jätkates samas pehmes reaalajas toimimist. Et hõlbustada pil- veteenuste kasutamist mobiilsetest seadmetest on Satish Srirama juhitavas uurimisrüh- mas tegeletud MCM (Mobile Cloud Middleware) ehk eesti keeles mobiilse pilve vahevara loomisega. MCM eesmärgiks on lihtsustada erinevate pilveteenuste vahelist andmete liigutamist ja pakkuda neile ühtset liidest. Kui mobiilirakendus sõltub suurte andme- hulkade ja rohke protsessoriaja kasutamist nõudva ülesande täitmisel pilveteenustest, siis ei tohiks ülesande täitmise ajaks telefon "lukustuda". Lahenduseks sellele probleemile pakub käesolev töö välja asünkroonse teadete saatmise lahenduse MCM-s.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Satish Srirama
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF