LEGO MINDSTORMS NXT: Firgelli L12-NXT aktuaator

Nimi
Meelis Nopri
Kokkuvõte
LEGO MINDSTORMS NXT: Firgelli L12-NXT aktuaator Kokkuvõte Meelis Nopri Bakalaureusetöö Bakalaureusetöö esimene osa kirjeldab aktuaatoreid tervikuna. Kõigepealt selgitatakse, mis on aktuaator. Seejärel kirjeldatakse põhilisi aktuaatoritüüpe ning nende tööpõhimõtteid. Lisaks on ka näiteid reaalsetest kasutusaladest, et saada aimu, milleks neid vaja on. Teine peatükk kirjeldab täpsemalt Firgelli L12-NXT aktuaatorit, räägitakse lähemalt ta omadustest ja kujust. Lisaks on peatükis ka õpetus, kuidas aktuaatorit roboti külge ühendada. Juures on ka programmeerimiseks vajaliku tarkvara installimine ja seadistamine. Kolmandas peatükis on toodud struktureeritult 3 ülesannet raskuse kasvamise järjekorras. Iga ülesande juurde on kirjeldatud ülesande tekst, eesmärk, lahenduse idee ja järgmisel lehel ka üks võimalik lahendus. Samuti on Lisa sektsioonis kaasa pandud CD, kus peal on lahendusfailid ja bakalaureusetöö ise. Kokkuvõttes on tegu ingliskeelse õppematerjaliga, mis on mõeldud isikutele, kes pole varem robootika ja/või aktuaatoritega enne kokku puutunud. Kui lugeja on läbinud materjalid ja lahendanud ära ülesanded, siis peaks tal olema selged põhitõed robootikast, täpsemalt LEGO MINDSTORMS NXT komplekti kasutamisest koos aktuaatoriga.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF