arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mustride tuvastamine mitteinvasiivse EEG tehnoloogial baseeruvas Aju-Arvuti liideses
Nimi Ilja Kuzovkin
Kokkuvõte Töö põhieesmärk on uurida aina populaarsemaks muutuval EEG tehnoloogial baseeruva Aju-Arvuti liidese võimalusi. Viimaste aastate jooksul on tu- rule jõudnud seadmed, mis on loodud spetsiaalselt tavakasutajate jaoks. Reklaami järgi võimaldavad nad kontrollida arvutit mõttega. Kuid tege- likkuses, selleks, et teha tehnoloogiat töökindlamaks, üritavad need seadmed lugeda ka inimese miimikat, pulssi ja muud sellist. Meid huvitas aga just see, kui palju on võimalik saavutada ainult ajusignaalide lugemisega.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Konstantin Tretyakov
Kaitsmise aasta 2011
PDF