Predikaatarvutuse väljendusülesannete lahendamise veebikeskkond

Nimi
Siim Loog
Kokkuvõte
Bakalureusetöö tulemiks on veebirakendus, mis on võimeline hindama sisestatud valemi süntaksi korrektsust kui valem on naturaalarvude hulgal ja signatuuriga <0,1;+,*;=> Lisaks on loodud rakendust võimalik rakendada e-õppes tänu tööde ja ülesannete loomise ning soorituste hindamise moodulitele.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Rein Prank
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF