Interaktiivne mäng programmeerimise õppimiseks

Nimi
Dmitri Nikulin
Kokkuvõte
Mis on programmeerimine? See on protsess ja uute programmide loomise kunst, kasutades erinevaid programmeerimiskeeli. Programmeerimine ühendab endas loogika, teaduse, matemaatika ja tehnika elemente. Võiks öelda, et programmide loomine koosneb 90% matemaatikast, 9% loogikast ning ülejäänud osas koodi kirjutamisest. Autoril polnud ülikooli astudes programmeerimise kogemust ja alguses oli väga raske süveneda informaatika erialasse, sest tavaliselt õppejõud arvab, et üliõpilasel on baas- ja algteadmised juba olemas. See on üks põhjustest, miks käesolev bakalaureusetöö teema sai valitud. Käesoleval bakalaureusetööl on kaks eesmärki. Esiteks luuakse platvorm, kus saab õppida algteadmisi sellises valdkonnas nagu programmeerimine. Põhilised teemad, mis tulevad vaatluse alla, on järgmised: • funktsioonid; • tsüklid. Teiseks eesmärgiks on aidata üliõpilastel aru saada, kas nad on õigesti toiminud, valides programmeerimist oma erialaks või mitte. Programmeerimise õpetamiseks on veebis süsteem Light-Bot, kuid programmi lähtekoodi pole avatud. Programmeerimist tuli alustada tühjalt kohalt. Käesoleva töö ülesandeks oli teha analoogiline programm, kuid likvideerida esialgse programmi mõned vead. Loodud programmi eelisteks on see, et tank ei alusta käike oma algseisust vaid jätkab viimasest kohast. Väga oluline on muuta õppimine maksimaalselt huvitavaks ja seetõttu on vaja, et õpetamise platvorm oleks kaasakiskuv ja interaktiivne, kuid peab arvestama ka sellega, et mäng peab asuma veebis. Kõige loogilisem lahendus antud probleemile on kasutada keskkonda Adobe Flash ehk lihtsalt Flash. Flash fail võib endas sisaldada nii vektor- kui ka rastergraafikat. Vaatamata kogu animatsiooni keerukusele saame hoida faili suurust väiksena. See väga tähtis, sest kui veebirakenduse fail oleks liiga suur, siis brauserid ei saaks seda faili laadida. Tööga on kaasas CD, millel asuvad: • kasutusjuhend; • tarkvara lähtekood; • kompileeritud kood; • html fail veebirakenduse kasutamiseks; • bakalaureusetöö kirjalik osa.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Helle Hein
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF