Vaimse võimekuse testide automaatne genereerimine

Nimi
Marbel Tamm
Kokkuvõte
Üldise intelligentsuse mõõtmiseks on loodud erinevaid teste. Üheks populaarseimaks on osutunud maatrikstüüpi geomeetrilised ülesanded, kus lahendajal tuleb mõista ülesandes esitatud abstraktsete kujundite vahelisi seoseid ning seejärel valida õige vastus. Olemasolevad ülesanded on teadaolevalt inimeste endi poolt välja mõeldud. Kuna ülesandeid ei ole palju juurde loodud, siis ei paku sama testi korduvkasutamine inimesele huvi. Pilt-testide automaatseks genereerimiseks aga puudub praegu arvutisüsteem. Käesolevas töös uuriti vastava süsteemi võimalikkust. Töös anti lühike ülevaade maatrikstüüpi ülesannetesse sobivatest kujunditest. Toodi välja erinevaid võtteid, kuidas arvutiga joonistada testides kasutatavaid elemente. Lisaks kirjeldati erinevaid reegleid ning nende rakendamisviise. Samuti uuriti nii seoste kui kujundite omavahelist sobivust. Tulemuseks olid kriteeriumid, mis likvideerisid ülesannetest võimalikud seostevahelised konfliktid. Reeglite rakendamise jaoks toodi täpsemad juhised üldisemate algoritmidega. Abstraktsete kujundite ja reeglitekomplektide visuaalse esitusviisi kohta leiti erinevaid variante. Tervikliku testiülesande koostamisel kirjeldati ülesande genereerimise etappe koos lahenduskäikudega. Töös esitatud teoreetiliste mõtete ja lahenduste illustreerimiseks valmis käesoleva magistritöö kõrvale maatrikstüüpi ülesandeid genereeriv testiprogramm.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Margus Niitsoo, Rene Mõttus
Kaitsmise aasta
2010
 
PDF