Tarkvara Testide Haldamissüsteemi Hindamisraamistik

Nimi
Evari Koppel
Kokkuvõte
Tarkvara testimine on korduvalt tõestanud oma olulisust tarkvara arenduse juures viimase kümnendi jooksul. Tarkvara testimise tunnustuse kasvuga on esile kerkinud paljud elektroonilised testide haldamissüsteemid (THS). Kuigi nende hindamiseks on mitmeid võimalusi, pole me siiski leidnud selleks ühtselt aktsepteeritud meetodit. Me usume, et see on probleem, mida tuleks uurida, sest THS hindamine on sageli subjektiivne, sõltudes pigem hindaja arvamusest kui objektiivsest lähenemisest. Sama mure on ka kvaliteedikontrolli meeskondade juhtidel, kui neil palutakse hinnata, kas THS, mida neil kasutatakse, vastab ettevõtte vajadustele. Mõistmaks THS hindamise olulisust, uurisime me testimisprotsesside alast kirjandust ning analüüsisime hetkel olemasolevaid rakendusi. Seejärel kaardistasime tuvastatud testimisprotsessid ning nende väljundid. Läbi viidud analüüsi tulemusena saadud andmete põhjal koostasime veebiküsitluse ning saatsime Eesti IT-firmadele. Uuringu tulemuste põhjal koostasime me THS hindamisraamistiku, mis aitab ettevõtetel mõõta, kas ostetav THS on joondatud firma eesmärkidega, ning vähendab hinnangu andmisel subjektiivsust. Meie raamistik võimaldab testimis- ning projektijuhtidel mõista, kas nende ettevõttes kasutusel olev rakendus vastab firma ootustele. Veendumaks loodud hindamisprotsessi kasutatavuses, viisime kvaliteedikontrolli spetsialistide seas läbi täiendava uuringu, mis kinnitas meie ootusi. Meie lõputöö edasi arendamiseks on mitmeid võimalusi. Raamistikust võib luua veebirakenduse, et seda oleks kergem kasutada või laiemalt levitada. Samuti tuleks uurimust laiendada, kaasates ning analüüsides teiste euroopa riikide IT-firmade THS nõudeid. Kindlasti ei saa mainimata jätta, et THS nõudeid tuleks aja möödudes täiendada vastavalt uutele trendidele kvaliteedikontrollis. Lõpetuseks me usume, et käesoleva lõputöö tulemus, THS hindamisraamistik, on praktiline ning vajalik panus tarkvara kvaliteedikontrolli kogukonnale.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevicius
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF