Infotehnoloogilised aspektid muusikavallas. Ülevaade

Nimi
Kaarel Kruus
Kokkuvõte
Uurimuse põhieesmärgiks on anda lugejale ülevaade nootide (noodilehtede) ettevalmistamist ja muusika esitamist toetavatest tarkvarapakettidest ning tutvustada olulisemaid aspekte, mis on seotud nende rakendamisega muusikavallas. Üksikasjaliku ülevaate esitab töö tulemusena valminud veebisõelmete andmebaas koos seda esitava veebirakendusega, mis sisaldab nimetatud tarkvarapakette iseloomustavaid kirjeid. Töö tekstiline osa, st dokument, kirjeldab kokkuvõtlikult olulisemaid aspekte koos mõningate tarkvaraliste näidetega. Osutub, et kõige rohkem leidub internetis noodigraafika töötlemise ning diginoodiks teisendamise vahendeid – vastavalt 98 ja 13 rakendust. Nende valdkondadega seotud töö jaotistes sätestatakse erinevad kriteeriumid, mida nimetatud rakenduste andmebaasi kandmisel arvesse võeti, aga ka meetodeid ja probleeme, millega vastavate rakenduste kasutamisel arvestada tuleks. Uurimust alustades oli üks esmaseid eesmärke koguda võimalikult palju informatsiooni intelligentsete muusikaseadmete, eelkõige elektroonilis-intelligentsete noodipultide kohta. Paraku leidub just nimelt selles valdkonnas kõige vähem vahendeid – kokku vaid 4 rakendust, millest reaalselt kasutatav on vaid üks. Töös kirjeldatakse rakenduste võimalikke omavahelisi võrdlusmomente, analüüsitakse vaadeldava valdkonna nüansse ning tutvustatakse arenguperspektiive. Informatiivsuse huvides on esitletud aga ka tarkvarakomponente ja -pakette (sh raamistikke), mis kaudselt toetavad nootide (noodilehtede) ettevalmistamist ning muusika esitamist – kokku 55 kirjet. Lisaks kirjeldatakse muusikaõpet toetavaid vahendeid. Nendest on andmebaasi kantud kokku 14 rakendust. Antakse põgus ülevaade olemasolevatest huvitavamatest noodikogudest ning nende kasutamisvõimalustest; andmebaasi lisatud vastavalt 13 kirjet. Tutvustatakse aga ka uurimuse kontekstiga seotud bibliograafiat ning ühte tuntumat konverentsiseeriat (ISMIR), mille raames on paljud publikatsioonid valminud. Publikatsioonide loetelu on samuti lisatud töö käigus valminud andmebaasi – kokku 113 kirjet. Arvestades, et pakettide kasutajaliidesed on reeglina ingliskeelsed, on koostatud vastav inglise-eesti terminisõnastik.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jüri Kiho, Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF