Automaattestimisvahendite kasutus ning praktiline ülevaade Seleniumi näitel

Nimi
Meeli Pällin
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärgiks oli rõhutada testimise olulisust tarkvaraprojektis, näidata erinevaid viise testimiseks ja tutvustada veidi lähemalt automaattestimise võimalusi. Andsin ülevaate erinevatest tarkvaraarenduse mudelitest, testimismeetoditest ja -liikidest ning vahenditest. Lisaks kirjeldasin automaattestimise olemust ning selle plusse ja miinuseid. Samuti viisin lisaks teoreetilisele ülevaatele ja ühe töövahendi praktilisele tutvustusele läbi küsitluse Eesti tarkvarafirmade hulgas. Uuringu eesmärgiks oli saada infot kasutatavate testimismeetodite, -vahendite ja eesmärkide kohta, samuti ka testija olemasolu ja projektimeeskonna suuruse ja nendevaheliste seoste olemasolu kohta.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF