arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eclipse põhine integreeritud arenduskeskkond programmeerimiskeelele Agda
Nimi Kristjan Vedel
Kokkuvõte Antud töö eesmärk oli kavandada ja implementeerida Eclipse põhine integreeritud arenduskeskkond (IDE) sõltuvate tüüpidega funktsionaalsele programmeerimiskeelele Agda. Töös vaadati lähemalt Agdat, Eclipse Platformi ja Eclipse põhiste arenduskeskkondade loomise raamistikke ning selle põhjal implementeeriti viis DLTK (Dynamic Languages Toolkit) raamistikule tuginevat Eclipse pistikprogrammi ning Haskelli teek, mis vahendab suhtlust Eclipse pistikprogrammide ja Agda vahel. Implementeeritud IDE toetab Agda projektide ja failide loomist Eclipses, sisaldab Agda-spetsiifilist perspektiivi (perspective), süntaksi esiletõstmist, toetab erinevaid päringuid eesmärgi (goal) kontekstis, navigeerimist deklaratsioonide juurde, otsingut, sisu assisteerimist (content assist) ja probleemide markeerimist.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Aivar Annamaa, Sven Laur
Kaitsmise aasta 2012
PDF