Keskkonnateadliku mobiilimängu programmeermine kasutades Android ja HTML5 tehnoloogiaid

Nimi
Tanel Tähepõld
Kokkuvõte
Mobiilitehnoloogiate areng ja nutitelefonide kiire levik loob uusi võimalusi mobiilirakenduste arendamiseks ning palju rõhku pannakse mängudele. Loodavad mängud muutuvad aga keerulisemaks, sest üha enam kasutatakse keskkonnast tulevat informatsiooni, et kohandada mängu vastavalt kasutaja asukohale ja kontekstile. Mänge, mis seovad kasutaja füüsile asukoha ja oleku virtuaalmaailmaga keskkonnateadlikuks mänguks. Üha enam luuakse rakendusi veebiplatvormile, mitte kindlatele operatsioonisüsteemidele, sest veebitehnoloogiad võimaldavad luua võrdväärse funktsionaalsuse ning kasutajamugavusega rakendusi. Veebipõhiste rakenduste suurimaks eeliseks on see, et nende tööks on vaja ainult veebibrauserit ning igale operastioonisüteemile ei pea kirjutama eraldi programmi. Antud tehnoloogiad on jõudnud ka mobiilimaailma, kus iga operatsioonisõsteemi jaoks peab arendama eraldiseisva rakenduse, sest iga tootja süsteem on teistest erinev. Antud bakalaurusetöö eesmärgiks on luua veebitehnoloogiaid kasutades mobiilimäng, mille juhtimiseks kasutatakse nutitelefonis olevaid sensoreid ning lisaks Arduino mikrokontrolleritest tulevat väliskeskoona informatsiooni. Antud bakalaurusetöö suurimaks panuseks on PhoneGap raamistikule loodud moodul, mis võimaldab pärida Arduino mikrokontrollerist saadetud sensorite informatsiooni kliendipoolsest koodist, mis tavaliste lahendustega pole võimalik.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Satish Narayana Srirama, Huber Flores
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF Lisad