Mustripõhine faktituletus eestikeelsetest tekstidest

Nimi
Timo Petmanson
Kokkuvõte
Vabatekstide töötlus on üks keerulisemaid probleeme arvutiteaduses. Tekstide täpne analüüs on tihti mitmestimõistetavuse tõttu arvutite jaoks keeruline või võimatu. Sellegipoolest on võimalik teatud fakte eraldada. Käesolevas töös uurime mustripõhiseid meetodeid faktide tuletamiseks eesti keelsetest tekstidest. Rakendame oma metoodikat reaalsetel tekstidel ning analüüsime tulemusi. Kirjeldame lühidalt aktiivõppe metoodikat, mis võimaldab suuri korpuseid kiiremini märgendada. Lisaks oleme implementeerinud prototüüplahenduse korpuste märgendamiseks ning mustripõhise faktituletuse läbiviimiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Laur
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF