Andmemudelite graafilise disaini vahendite võrdlus

Nimi
Lauri Lutter
Kokkuvõte
Käesoleva töö eesmärgiks oli võrrelda ja analüüsida andmemudeli graafilise disaini vahendeid. Selleks kasutati autori poolt koostatud hindamiskriteeriumeid ja praktilist ülesannet. Iga töös analüüsitud vahendiga lahendati läbi praktiline ülesanne, et luua vahendite vahel võrdlusmomenti. Võrdluse ja analüüsi tulemusena selgus, et töös vaadeldud andmemudeli graafilise disaini vahenditest sai kasutatud hindamiskriteeriumite põhjal kõige paremad tulemused MySQL Workbench. MySQL Workbench on väga võimekas andmebaasi arenduse ja administreerimise vahend. Antud töös väljendus see lühikeses õppimiskurvis ja võimaluses väga lihtsalt andmebaasi graafilist ja füüsilist mudelit sünkroonis hoida. MySQL Workbench’ile järgnes Gliffy. Gliffy sai küll kõrged punktid, kui professionaalsele andmebaasi arendajale see vahend ei sobiks, kuna sel puudub andmebaasiga ühendamise võimalus, mis teistel vaadeldud vahenditel olemas on. Gliffy tugevuseks võib lugeda lihtsust, mis väljendub kaasaegses kasutajaliideses ning lühikeses õppimiskurvis. See vahend sobib ideaalselt inimesele, kellel on vaja andmemudelit lihtsalt ja kiiresti graafiliselt kujutada. DBDesigner’i tugevuseks võib lugeda lühikest õppimiskurvi ja andmebaasiga ühendamise võimalust, mille tulemusena saab vahendiga koostatud joonise füüsiliseks andmebaasiks genereerida. Aga kuna vahendi arendamine on lõpetatud ning vahendi viimane versioon tuli välja 2003 aastal, ei saanud see võrreldes teiste töös analüüsitud vahenditega võrdselt punkte. Töös kasutatud hindamiskriteeriume saab kasutada ka teiste samalaadsete uurimuste läbiviimisel kriteeriume vajadusel täiendades ja täpsustades. Töö mahust johtuvalt on töös analüüsitud vaid kolme andmemudeli graafilise disaini vahendit, kuid kindlasti võiks viia läbi samalaadne analüüs ka teiste vahendite puhul, lisades valimisse ka tasulised programmid. Seeläbi saaks parema ülevaate turul leiduvatest andmemudeli graafilise disaini vahenditest ning kasutajatel oleks parem valik, et endale erinevate probleemide lahendamiseks sobiv vahend valida.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF