LEGO MINDSTORMS NXT’ga ühilduv andur infrapunaotsija ja infrapunapall

Nimi
Katrina Mäeorg
Kokkuvõte
Üks huvitavamaid ja põnevamaid viise tekitada noortes inimestes rohkem huvi reaalainete vastu on läbi mängu. Paljudele on tuttavad LEGO klotsid ja nii mõnedki on nendest ka ise midagi valmis ehitanud. LEGO MINDSTORMS NXT ongi firma LEGO poolt välja töötatud robootikakomplekt, mida kasutatakse paljudes koolides programmeerimise ja loogilise mõtlemise õpetamiseks. Aastal 2007 alguse saanud Kooliroboti projektiga, mille raames hakati Eesti koolides kasutama roboteid, on 2012. aasta kevadeks liitunud üle 100 kooli. Antud projekti raames loodi palju materjale LEGO MINDSTORMS NXT komplekti kasutamiseks. Robootikakomplekt pakub nii lastele kui ka täiskasvanutele võimaluse ehitada mitmesuguseid eri tüüpi roboteid, arendades selle kaudu loogilist mõtlemist ja programmeerimise oskust. LEGO MINDSTORMS NXT standardkomplekti kuuluvad NXT juhtplokk ehk aju ning valguse-, heli-, kauguse- ja puuteandurid. Nende vahenditega on võimalik luua väga palju erinevate kujude ja funktsioonidega roboteid. Kui robotite ehitamisel fantaasial piire ei ole, siis piiriks võib saada ehitamiseks kasutada olevate andurite arv. Õnneks toodavad veel mitmed teised firmad - tuntumad neist on Mindsensors, HiTechnic ja Vernier - selle robotikomplektiga sobivaid andureid, mille abil on näiteks võimalik uurida erinevaid loodusnähtusi ja lahendada ülesandeid. Loodud on erinevaid andureid kasutamiseks nii siseruumides kui ka välitingimustes. Antud bakalaureusetöö eesmärk on luua komplektiga LEGO MINDSTORMS NXT ühilduva anduri infrapunaotsija ja infrapunapalli kohta koolidele eestikeelseid õppematerjale. Kuna LEGO MINDSTORMS NXT’ga kaasa tulevad materjalid on valdavalt inglise keeles, siis on koolidel kohati raske neid kasutusele võtta. Eestikeelsete õppematerjalide olemasolu lihtsustab tunduvalt LEGO MINDSTORMS uute andurite koolides kasutusele võtmist ja seega on rohkematel koolidel võimalus seda teha. Töö jaguneb kolmeks osaks: Töö esimene osa keskendub infrapunakiirguse mõiste ja olemuse kirjeldamisele. Pikemalt on välja toodud ka erinevaid infrapunakiirguse kasutusalasid, nagu näiteks öönägemine ja temperatuuri mõõtmine. Töö teine osa keskendub infrapunaotsija ja infrapunapalli tutvustamisele. Pikemalt kirjeldatakse nende seadmete tööpõhimõtet, kasutamist, tarkvara seadistamist LEGO NXT G keskkonnas ja programmeerimist. Antakse ülevaade seadmete kasutusvõimalustest. Töö kolmas osa keskendub ülesannetele. Antud seadmete jaoks luuakse mitu erineva raskusastmega ülesannet. Ülesannete eesmärk on õpetada antud seadmete kasutamist. Ülesannete raskusastmed liiguvad kergemast raskema poole. Esimene ülesanne on kõige lihtsam ja on mõeldud esimeseks tutvumiseks antud seadmetega. Viimane ülesanne on kõige raskem ja on mõeldud juba edasijõudnud kasutajatele. Samuti on kaasas ka ülesannete lahendused ja näpunäited, kuidas lahendamist alustada. Lisadena on kaasas ülesannete lahendusprogrammid. Töö koostamisel on lähtutud ühtsest struktuurist. Sarnast struktuuri kasutatakse ka teiste LEGO MINDSTORMS NXT andureid käsitlevate bakalaureusetööde juures. Käesolev töö lisatakse Jaana Metsamaa magistritöö raames loodud õppematerjalile, mis on mõeldud kasutamiseks koolides nii õpetajatele kui ka õpilastele.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF Lisad