Sõidupäeviku rakendus iOS platvormil

Nimi
Triin Uudam
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on valmis arendada rakendus iPhone’i nutitelefonile, mis suudab täita sõidupäeviku pidamise funktsioone. Eestis on inimestel, kes kasutavad sõitude tegemiseks tööandja sõidukit, kohustuslik pidada sõidupäevikut. Antud rakendus muudab selle pidamise lihtsamaks. Igakuised sõitude väljavõtted e-mailil annavad põhjaliku ülevaate sooritatud era- ja ärisõitudest, mistõttu ei pea enam teistel viisidel vorme sõidupäeviku kohta täitma. Süsteemi potentsiaalseteks kasutajateks on väikeettevõtete töötajad, kes kasutavad iPhone nutitelefoni. iPhone nutitelefonil on GPS kasutamise võimalus olemas. Seetõttu ei ole sõidukisse lisa GPS-seadme paigaldamine sõitude jälgimiseks ja salvestamiseks vajalik. Sõidupäeviku rakendus antud kujul on hetkel Eestis unikaalne. App Store rakenduspoest on võimalik leida välismaa versioone sõite registreerivate rakenduste kohta, kuid neid ei saa otseselt sõidupäeviku asendusena kasutada. Samuti on alternatiivina võimalik sõidukisse paigaldada erinevate ettevõtete poolt pakutavaid GPS-seadmeid, mis registreerivad tehtud sõite ja statistikat, kuid nendega kaasnevad lisakulud (seadmete ost/rent, igakuised hooldustasud). Käesolev sõidupäeviku rakendus on vastab Eestis kasutuses olevale ning maksuametile esitatavale sõidupäeviku vormile ning ei vaja lisaseadmeid ega püsikulutusi. Antud rakendus on arendatud iOS platvormile, kasutades Xcode arenduskeskkonda. Rakenduse arendamisel on kasutatud erinevaid iOS platvormi raamistikke, lisaks veel mitmesuguseid avatud lähtekoodiga projektide klasse. Lisatud klassidel on erinevad funktsioonid, mis lihtsustasid antud rakenduse arendamist. Rakenduse kujundamisel on lähtutud Apple’i kasutajaliidese arendamise juhtnööridest. See võimaldab iPhone’i kasutajatel rakenduse kiiremini selgeks õppida, kuna rakenduse käitumismustrid on juba varasemast selged.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Satish Srirama, Eero Vainikko
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF Lisad