arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


LEGO MINDSTORMS NXT’ga ühilduva suhtelise õhuniiskuse anduri tutvustus ja ülesanded
Nimi Mikk Pavelson
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on tutvustada LEGO MINDSTORMS NXT robotiga ühilduvat Vernier‘ õhuniiskusandurit ja seejärel pakkuda lahendamiseks ülesandeid inimestele, kes tahavad nendega lähemat tutvust teha. Teoreetiline osa tööst seletab lahti õhuniiskuse nähtuse, kuidas see käitub, meie igapäevaelu ümbritseb ja missuguseid viise on inimesed välja mõelnud, et seda enda kasuks pöörata. Sellele järgneb osa, mis räägib üldisemalt õhuniiskusanduritest ja sellest, kuidas nad töötavad. Seejärel kirjeldatakse konkreetsemalt Vernier‘ suhtelise õhuniiskuse andurit, mis tööpõhimõttel ta funktsioneerib ja kuidas seda programmeerida koostöös LEGO MINDSTORMS NXT robotitega ja NXT-G programmeerimiskeskkonnaga. Antud bakalaureusetöö on üles ehitatud sarnase struktuuri ja vormistusega, mille järgi on tehtud ka teised sel ja eelmistel aastatel koostatud bakalaureusetööd, et nende kokkupanemisel koostada ühtlane õppematerjal.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta 2012
PDF lisad