Platvormiülene NXC keskkond

Nimi
Priit Rand
Kokkuvõte
NXC keele kasutamiseks erinevatel operatsioonisüsteemidel puudus seni ühtne rakendus. Käesoleva töö peamiseks eesmärgiks oli luua NXC-keelsete rakenduste loomise keskkond, mida saaks ühtmoodi kasutada nii Windows, Linux kui ka Mac OS platvormil. Enne uue keskkonna loomist uuriti NXC keelt üldiselt ning anti ülevaate juba loodud rakendustest NXC kasutamiseks. Lähtudes olemasolevatest programmidest ja LEGO robotite programmeerimist õpetava juhendaja soovitustest seati nõuded ka uuele süsteemile. Antud töö raames loodi NXC kasutamiseks platvormiülene keskkond NXCEesti. Rakenduse põhilise funktsionaalsuse hulka kuulub integreeritud kompilaator, sõnade tüüpi eristav teksti värvimine, mallide kasutamine ning programmi töös kasutatavate andmete muutmise võimalus. Lisaks saab kasutada eestikeelseid NXC funktsioone. Arvestatakse ka kasutava operatsioonisüsteemi mõningate eripäradega. Püstitatud eesmärgid said täidetud ja loodetavasti leiab loodud rakendus ka reaalset kasutust NXC õpetamisel.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF Lisad