arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Maakaartide juhugeneraator
Nimi Erich Erstu
Kokkuvõte Kuna Maa liiki planeet on kujunenud looduslike protsesside tagajärjel miljardite aastate jooksul, siis, johtudes nende protsesside juhuslikkusest, võime kindlalt öelda, et iga selline planeet on oma kujult väga erinev. Kaardistada on aga võimalik igat sedasorti planeeti samade abstraheerivate vahenditega. See tähendab, et enamus planeeti kirjeldavatest detailidest on kaardistamise seisukohast ebaolulised. Vajadust genereeritud kaartide järele võib kohata elu erinevates valdkondades. Ettevõtted, mis tegelevad kaardistamisega, võivad näiteks kasutada genereeritud kaarte, et seal erinevate logistiliste probleemide lahendusi testida. Veelgi laialdasem kasutusala on aga arvutimängude tööstus. Arvutimängudes kasutatavad maailmad muutuvad üha massiivsemaks ja on täiesti loomulik, et käsitsi neid enam ei tehta. Käesolev töö seab omale eesmärgiks leida lihtne ja hästitöötav lahendus maakaartide genereerimise probleemile. Töö esimestes peatükkides tutvutakse mõnede juba eksisteerivate lahendustega ning sellega, kuidas looduslikud protsessid päriselt maailma kujundavad. Viimases peatükis valmib reaalne rakendus, mis kogutud teadmisi arvesse võttes on suuteline maakaarte genereerima.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eero Vainikko
Kaitsmise aasta 2012
PDF