arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Restricting Python for Pedagogical Use
Nimi Filipp Ivanov
Kokkuvõte Programmeerimiskeel Python on laialt kasutatud esimese keelena informaatikaaluste õppimiseks. Selleks on hulk põhjusi, mille seas on vajalikud loetavus ja arusaadavus. Kahjuks on Pythonis kui üldotstarbilises keeles omadusi, mis rikkuvad tema sobivust selle ülesande täitmiseks. Käesoleva töö tulemusena on loodud filter, mis töötab Pythoni interpretaatori peale, et nende mõju leevendada.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Härmel Nestra, Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta 2012
PDF lisad