Tarkade majade analüüs ning võrdlus

Nimi
Tanel Lips
Kokkuvõte
Tark maja on kodu, mis on osaliselt automatiseeritud. Targa maja peamine ülesanne on kõik seadmed koondada tsentraalse juhtimise alla, mis võimaldab programmeerida erinevate sündmuste korral tegevusi, mis kõige paremini maja ja omaniku soovidega kokku sobivad. Käesolev bakalaureusetöö analüüsib ning võrdleb erinevaid tehnoloogiad, mille abil on võimalik enda kodu automatiseerida. Võrreldakse kuut lahendust milleks on: Insteon, X10, Z-Wave, Android@Home, Zigbee ning DomoticHome. Lisaks on teises peatükis välja toodud kodu automatiseerimise lühiajalugu, mida siiamaani pole veel keegi kirja pannud. Samuti rakendame kaks juhtmeta ühendusega lahendust. Mõlemad süsteemid põhinevad Arduino mikrokontrolleril ning Android operatsioonisüsteemiga mobiiltelefonil. Erinevus seisneb suhtlusprotokollis. Esimene süsteem, DomoticHome, kasutab suhtlemiseks Wi-Fi tehnoloogiat. Teine põhineb Amarino toolkit-il ning Bluetooth suhtlusprotokollil. Mõlema süsteemiga saab ühendada valgusteid, temperatuuri andureid ning muud vajalikku, mis võib ühes kodus vaja minna. Seejärel saab telefoni abil neid seadmeid sisse- ja välja lülitada ning saada erinevaid mõõtmisi Arduino sensoritelt. Analüüsis sai välja toodud kõikide võrreldud tehnoloogiate plussid ning miinused vastavalt kriteeriumitele, mis lõputöö algul said ära otsustatud. Rakendamisel valmisid kaks lahendust. Mõlemaga sai sisse- ja välja lülitada Arduino külge ühendatud LED-valgustit ning mõõta toatemperatuuri thermistor-mooduli abil. Kuna DomoticHome tehnoloogia genereerib automaatselt Arduino mikrokontrollerile juhtimiskoodi, siis selle seadistamine oli võrdlemisi lihtsam kui Bluetooth ühendusega süsteemi ülespanemine. Amarino lahenduse jaoks oli vaja algul õppida Arduino mikrokontrollerit programmeerida. Tavainimese jaoks võib see osutuda keeruliseks. DomoticHome lahenduse Arduino mikrokontroller saab voolu seinapistikust või ruuterist, mille külge ta on ühendatud. Erinevalt DomoticHome-st saab Amarino Arduino mikrokontroller voolu 3-lt AA-tüüpi patareilt. Paralleelselt valminud Steve Mägi bakalaureusetöö eksperimendid näitasid, et süsteem võib mõõdukal kasutamisel järjest töötada 39 tundi ning 20 minutit. Kui inimesel pole võimalik sellise aja tagant vahetada patareisid, siis see süsteem ei sobi antud isikule ja peab valima DomoticHome lahenduse. Arvestades, et praeguseni on kodu automatsioon olnud suhteliselt kallis, siis võib loota, et kui Google enda süsteemi turule toob, siis tarkade majade arv kasvad hüppeliselt. Põhjus on selles, et süsteem toimib Androidi operatsioonisüsteemi põhjal ning tänaseks on maailmas juba 300 miljonit aktiveeritud Android seadet. üleüldiselt on tegu kiiresti areneva ning huvitava valdkonnaga. Kindlasti vajab see edasist uurimist ning arendamist.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Satish Narayana Srirama, Carlos David Paniagua Gomez
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF