Mobiilne biomeetriline tuvastusliides

Nimi
Roshan Lamichhane
Kokkuvõte
Autentimine arvutivõrkudes on protsess, mis üritab kontrollida digitaalset identiteeti, kasutades paroole. Parooli olemasolu aitab tagada kasutaja autentsuse. Kasutajaid saab biomeetiriliselt kindlaks teha ka nende sõrmejälje, hääle või näo järgi kasutades kindlat riistvara ja parooli toimingu kinnitamiseks. Samas, juhul kui paljud kasutajad on seotud sedatüüpi autentimisega, võib selline lahendus muutuda liiga aeglaseks ja suhteliselt kulukaks. Seetõttu vajab edukas biomeetriline autentimise süsteem põhjalikku läbimõeldust paljude tegurite osas (PBworks, 2007). Minu magistritöö eesmärk on uurida erinevaid biomeetrilise autentimise meetodeid, luues kirjeldused mobiilseks kasutamiseks ning töötada välja ja realiseerida vastav prototüüp. Kui biomeetrilise testi andmed on kogutud, näiteks video või hale kaudu, siis saadud andmed läbivad töötluse, peale mida kasutatakse ainult unikaalset osa andmetest. See osa andmetest salvestatakse andmebaasi. Kuid, enne andmete kasutamist, tuleb telefonis rakendada mitmeid meetmeid. Biomeetria puhul kasutatakse kahte peamist stsenaariumit: kontrollimine ja isikuandmete tuvastamine. Kontrollimise puhul võrreldakse ainult ühte andmebaasi, mis on kirjeldatav kui üks-ühele võrdulus. Isikuandmete tuvastamisel kasutatakse üks-mitmele andmebaaside võrdlust. Mõlemal juhul peavad salvestatud andembaasid toetama vastavaid stsenaariume. Magistritöös valmis vastav kasutajaliides nõutud omadustega.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Prof.Eero Vainikko
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF