Mobiilsete pilveteenuste avastamine ja teavitusmehhanismid

Nimi
Carlos Paniagua
Kokkuvõte
Viimase viie aasta jooksul on mobiilsed seadmed nagu sülearvutid, pihuarvutid, nutitelefonid jmt. tunginud peaaegu kõigisse inimeste igapäevaelu tegevustesse. Samuti on põhjalik teadus- ja arendustegevus mobiilsete tehnoloogiate vallas viinud märkimisväärsete täiustusteni riistvara, tarkvara ja andmeedastuse alal. Tänapäeval on mobiilsed seadmed varustatud sisseehitatud sensorite, kaamera, puutetundliku ekraani, suurema hulga mäluga, kuid ka tõhusamate energiatarbemehhanismidega. Lisaks on iOS ja Android operatsioonisüsteemide väljalaske tõttu suurenenud nii mobiilirakenduste arv kui keerukus, pakkudes arvukamalt kõrgetasemelisi rakendusi. Sarnaselt on toimunud olulised arengud ja standardiseerimisele suunatud jõupingutused veebiteenusete valdkonnas ja elementaarsetele veebiteenuste ligipääsu kasutatakse laialdaselt nutitelefonidest. See on viinud loogilise järgmise sammuna veebiteenuste pakkumiseni nutitelefonidest. Telefonidest veebiteenuste pakkumise kontseptsioon ei ole uus ning seda on põhjalikult uurinud Srirama, kes pakkus välja Mobile Host (Mobiilne Veebiteenuse Pakkuja) kontseptsiooni. Algne realisatsioon kasutas aga aegunud tehnoloogiaid nagu JMEE, PersonalJava, SOAP arhitektuur jne. See töö uuendab Mobile Host'i kasutades uusimaid tehnoloogiad, nagu Android OS ja REST arhitektuur, ning pakub välja teenusemootori, mis põhineb Apache Felix'il - OSGi platvormi realisatsioonil piiratud ressurssidega seadmetele. Hämmastava kiirusega toimunud arengud mobiilsete arvutuste vallas võimaldavad uue põlvkonna veebirakenduste loomist valdkondades nagu keskkonnateadlikkus, sotsiaalvõrgustikud, koostöövahendid, asukohapõhised teenused jne. Sellised rakendused saavad ära kasutada Mobile Host'i võimalusi. Selle tulemusena on klientidel ligipääs väga suurele hulgale teenustele, mistõttu tekib vajadus efektiivse teenuste avastamise mehhanismi järele. See töö pakub välja kataloogipõhise avastusmehhanismi võrgu ülekatte toega suurtele, kõrge liikuvusega võrgustikele. See mehhanism toetub OWL-S'le, mis on ontoloogia veebiteenuseid pakkuvate ressursside avastamiseks, väljakutseks, koostamiseks ja jälgimiseks. Töö kirjeldab ka Srirama välja pakutud algupärast teenuste avastamise mehhanismi, mis toetub peer-to-peer võrkudele ja Apache Lucene võtmesõna otsingumootorile. Uurimuse käigus uuendatakse teenuseotsing kasutama Apache Solr'i, Apache Lucene'i viimast versiooni. Teenuste avastust testiti põhjalikult ja tulemused on töös kokkuvõtvalt välja toodud. Mobiilsete tehnoloogiate vallas uuritakse ka võimalust kasutada pilvetehnolologiat laiendamaks mobiilseadmete salvestusmahtu ja töökoormust edastades pilve andme- ja arvutusmahukad ülesanded. See soodustab keerulisemate ja võimalusrohkemate mobiilirakenduste arendust. Pilve delegeeritavate toimingute aeganõudva iseloomu tõttu aga on vajalik asünkroonne mehhanism teavitamaks kasutajat, millal töömahukad tegevused on lõpetatud. Mobiilsete pilveteenuste pakkujad ja vahevara lahendused võivad kasu saada Mobile Host'ist ja selle asünkroonsete teavituste võimekusest. Uurimus esitleb nelja teavitusmehhanismi: AC2DM, APNS, IBM MQTT ja Mobile Host'i põhine teavitus. Töö võtab kokku kvantitatiivse analüüsi tulemused ja toob välja nelja teavitamise lähenemise tugevused ja nõrkused. Lisaks kirjeldatakse CroudSTag rakenduse realisatsiooni - CroudSTag on mobiilirakendus, mille eesmärgiks on sotsiaalsete gruppide moodustamine kasutades näotuvastustehnoloogiat. CroudSTag-i realisatsioon kasutab mobiilseid pilveteenuseid ja Mobile Host'i, et pakkuda oma funktsionaalsust kasutajale.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Satish Narayana Srirama
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF