Eesti sotsiaalmeedia RSS voogude roomaja

Nimi
Oliver Soop
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö raames valmis kaks roomajat eesti keelse sotsiaalmeedia roomamiseks. Töös on kirjeldatud roomajate algoritmiline ülesehitus ning samuti antud hinnang roomajate efektiivsusele läbitud eksperimendi põhjal. Rakendused leiavad kasutust Tartu Ülikooli eesti keele uurimisgrupi töös.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Peep Küngas, Meelis Kull
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF Lisad