arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Sensoritelt kogutud keskkonnapõhiste andmete edastamine mobiilsetele kasutajatele toetudes XMPP protokollile
Nimi Kaarel Hanson
Kokkuvõte Tänapäeval võimaldavad tehnoloogilised edusammud kasutaja käitumise seiremeetodites automatiseerida teatud arvutusülesandeid, mis täidetakse kasutaja kavatsust prognoosides. Nutitelefonid rikastavad mobiilseid rakendusi prognoosiva käitumisega kasutatavuses, mis võimaldab käitumismustritega sammu pidada. Üldiselt on sellist käitumist võimalik saavutada nutitelefoni enda vahenditega, kasutades telefoni sisse ehitatud mikromehaanilisi seadmeid, mis võimaldavad keskkonda tajuda. Lisaks võivad mobiilsed rakendused kasutaja mobiilse kogemuse rikastamiseks lõigata kasu keskkonda integreeritud hajuslausteenustest, nagu näiteks ümbrustundlike mängude, kodu automatiseerimise tarkvara jms puhul. Ent mobiilikasutajatele suunatud lausteenuseid pakkuvatel elektroonilistel seadmetel, mis koguvad sensorite abi keskkonnast informatsiooni, on teatavad riistvaralised piirangud (arvutusjõudlus, mälu, salvestusmeedia, energiatarbimine jne). Seega, lausüsteemid ei ole võimelised nõudluse suurenemisel skaleeruma ega rakendama suurt arvutusjõudlust. Töö eesmärgiks on pakkuda lahendus ületamaks skaleeruvuse, andmete terviklikkuse säilitamise ja vähese arvutusjõudluse probleeme ning rikastada nutitelefoni rakendusi detailsete kasutajapõhiste andmetega. Eesmärgi saavutamiseks transporditakse sensoritelt kogutud informatsioon optimiseeritud XMPP protokolli abiga Arduino mikrokontrollerist pilvesüsteemi. Süsteemi ehitamiseks kasutatakse Arduino poolt pakutavat odavat riistvara, samas kui pilvesüsteemi usaldusväärset ja kõrge kättesaadavusega vahendeid kasutatakse mikrokontrollerist saadetud andmete salvestamiseks ja edaspidiseks töötlemiseks. Töö käigus testiti mikrokontrolleri energia nõudlust, kasutades 9V patareid, nii juhtme kui ka juhtmevaba liidesega. Tulemused tõestasid eeldustele vastupidiselt, et juhtmevaba süsteemi energia nõudlus on suurem. Lisaks testiti vabavara XMPP serveri jõudlust pilvesüsteemi keskkonnas ning tulemused näitasid, et XMPP võimaldab üheaegselt serveerida suure hulga kasutajaid.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Satish Narayana Srirama, Huber Flores
Kaitsmise aasta 2012
PDF lisad