Venni diagrammidega seotud ülesannete tüübid diskreetse matemaatika veebikeskkonna jaoks

Nimi
Marten Hennoch
Kokkuvõte
MTAT.05.110 Diskreetse matemaatika elemendid on Tartu Ülikoolis õpetatav aine, mis on mõeldud 1. aasta infotehnoloogia, informaatika, arvutitehnika ja matemaatika tudengitele. Ainest võtab osa palju tudengeid ja tegemist on esimese aasta ühe keeruliseima ainega. Seetõttu on aine praktikumid jagatud tahvli– ja arvutipraktikumideks, kus viimastes kasutatakse õppeprotsessi lihtsustamiseks erinevaid õpiprogramme. Programmide kasutamine võimaldab anda tudengitele iga nädal teatud hulga ülesandeid, mille edukat läbimist saab hiljem kontrollida. Nii saavad õpilased kiiresti rakenduse käest tagasisidet ja õppejõududel on võimalik hoida kokku palju aega, mis muidu kuluks ülesannete parandamiseks. Bakalaureusetöö peamiseks eesmärgiks oli olemasolevale veebis töötavale ülesannete süsteemile lisada uued ülesannete tüübid, mis põhinevad Venni diagrammidel. Töö raames lisati süsteemile juurde neli hulgateooria ülesandetüüpi: valemi leidmine diagrammi järgi, diagrammi leidmine valemi järgi, hulkade võrdsuse kontroll ja alamhulgaks olemise kontroll. Bakalaureusetöös kirjeldati Venni diagrammidega seotud ülesandeid ning olemasolevat programmi. Näidati ka ära, miks arvutiga Venni diagrammide lahendamine efektiivsem ja mugavam on, kui paberi peal selle tegemine. Selleks, et Venni diagrammide joonistamine oleks mugav ja kiire tehti joonise täitmine väga lihtsaks. Õpilastele joonistatakse ette tühi diagramm ja hiirega vajutades saab selle pealt värvida ära vajalikke osi. Ühe nupuvajutusega saab vastuse esitada. Kohene tagasiside ja vigadest teavitamine aitavad õpilasel materjali paremini omandada. Uute tüüpide implementeerimisel püüti järgida juba olemasoleva süsteemi funktsionaalsust. Uusi ülesandeid saab lisada sarnaselt vanade tüüpidega. Sarnaselt realiseeriti ka kogu ülejäänud funktsionaalsus. Ka kasutajaliidese disaini poolelt järgiti enamjaolt olemasolevat kujundust. Ühtne kujundus ja funktsionaalsus lihtsustavad programmi kasutamist ja vähendavad süsteemi kasutamaõppimisele kuluvat aega.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
R.Prank, M.Niitsoo
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF Lisad