Hulgateoreetiliste avaldiste teisendamisega seotud ülesannete tüübid diskreetse matemaatika veebikeskkonna jaoks

Nimi
Timmu Ründal
Kokkuvõte
Tartu Ülikooli aines „Diskreetse matemaatika elemendid“ kasutatakse mitmeid õpiprogramme, mille eesmärk on tudengite ja õppejõudude elu lihtsamaks teha. Seni ei ole kasutusel ühtegi hulgateooria ülesannete tüüpidega rakendust. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli täiendada olemasolevat veebistöötavat lausearvutuse programmi hulgateooria ülesannetega. Selleks lisati rakendusele kaks hulgateooria teisendamisega seotud ülesannete tüüpi: samaväärsuse ja alamhulga seose tõestamine. Mõlema ülesandetüübi puhul on üldine lahenduskäik sarnane: kuvatakse kaks avaldist, mida saab üksteisest sõltumatult teisendada. Selleks peab lahendaja valima alamavaldise ja rakendama sellele mõnda eeldefineeritud reeglit. Kui avaldised on teisendatud sobivale kujule, tuleb esitada vastus. Alamhulga seose tõestamise ülesannetes tuleb seejärel veel põhjendada, miks seos kehtib. Lahenduse käigus tehtud vead kuvatakse kohe kasutajale ning tehtud vigade arv salvestatakse ka õppejõule. Viimane saab vaadata tudengi tulemusi ülesannete lõikes ning samuti konkreetseid lahendusi. Töös kirjeldati õpiprogrammidest saadavat kasu, olemasolevaid programme, lisatud ülesandetüüpide hulgateoreetilist tausta ning nende implementatsiooni rakenduses. Samuti tutvustati uusi ülesande tüüpe õppejõudude ja tudengite vaatepunktist. Loodud ülesannetetüübid on kasulikud nii tudengitele kui õppejõududele. Ülesannete läbi lahendamine aitab üliõpilasel materjali omandada. Lisaks lõppvastuse kontrollimisele annab programm ka vahepealset tagasisidet, näiteks kui üritatakse kasutada mõnda sobimatut teisendusreeglit või eksitakse alamavaldise valimisega. Õppejõud saavad programmi abil ülesandeid koostada ja tudengite tulemusi vaadata.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
R. Prank, M. Niitsoo
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF Lisad