Androidi rakenduse ressursside dünaamiline laadimine

Nimi
Madis Pink
Kokkuvõte
Käesoleva töö eesmärk oli uurida, kas ressursside transleerimisprotsess on võimalik viia rakenduse ehitusfaasist (ing.k. build-time) käivitusfaasi (ing. k. run-time). Uurimise aluseks võeti Android-platvormi uusima versiooni, koodnimega Ice Cream Sandwich, lähtekood ning Google poolt avaldatud ametlik Androidi standardteegi dokumentatsioon. Töö käigus leiti, kuidas arendajad saavad ressursse defineerida ning kuidas rakendustega kaasa pakendatud ressursse esitatakse. Samuti leiti moodus seadme peal ressursside laadimiseks üle võrgu, jättes ära kaasapakendatud ressursside laadimine. See informatsioon oli aluseks Android-platvormi rakenduste arendajatele suunatud abivahendi nimega Catalyst loomisel, mis võimaldab teha rakenduse ressurssides muudatusi nii, et rakendust ennast uuesti ehitama ja seadmesse installima ei pea. Töö praktiliseks väljundiks ongi nimetatud abivahendi prototüübi loomine. Töös mõõdeti põgusalt keskmistele ressurssimuutmistele kulutatud aega. Tulemused näitasid standardvahenditega võrreldes mitmekordset ajavõitu.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jevgeni Kabanov, Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF