Tüübituletus krüptograafiliste protokollide tõestaja jaoks

Nimi
Tiina Turban
Kokkuvõte
Krüptograafia uurimisrühm Tartus arendab mängupõhiste krüptograafiliste protokollide tõestajat nimega ProveIt. Idee ProveIt’i taga on lihtsustada tõestamise protsessi. Tegemist ei ole automaatse tõestajaga, vaid abivahendiga krüptograafidele. ProveIt võimaldab teadlastel teha muudatusi koodina üleskirjutatud tõenäosuslikele mängudele ja teeb koodi ümberkirjutamise automaatselt. See aitab garanteerida korrektsuse, hoida kokku aega ja samas jätta tõestuse arusaadavaks. Üks võimalus kirjutada üles krüptograafilisi protokolle on kirjeldada neid programmeerimiskeelele sarnase pseudokoodiga, mida nimetatakse mänguks. Mängu muutmisel samm-sammult saame mõnikord jõuda teise mänguni, mille turvalisuse hinnangut me teame. Nende mängude jada ongi üks võimalik viis, kuidas saab anda protokolli turvalisuse tõestuse - seda nimetatakse mängupõhiseks tõestamiseks. Mängupõhine tõestamine on populaarne viis analüüsimaks protokollide turvalisust, sest see on võrdlemisi intuitiivne. Tavaliselt kasutatakse paberit ja pliiatsit, et kirjutada üles mänge, kuid kuna krüptograafiliste protokollide tõestamine ei ole just kõige lihtsam asi, mida teha, siis inimesed sageli lõpetavad suure kuhja paberitega igal pool, sealhulgas mitmete tupikute ja vigadega. Meie eesmärgiks on seda muuta ja anda krüptograafile võimalus mängu ümber kirjutamise asemel keskenduda järgmise sammu väljamõtlemisele. Kuigi krüptograafial on oluline roll selle bakalaureusetöö juures, siis põhi fookus lasub siiski tüübiteoorial. Nimelt on selle töö eesmärgiks luua tüübikontroll ProveIt’i jaoks. Mängupõhiseid tõestusi saab edukalt kirjutada ilma tüüpidest mi- dagi teadmata, aga tüüpide kasutamine ProveIt’is võimaldab tagada kindlamalt korrektsuse ja kasutajat paremini aidata. Tüübikontrolli abil saame näiteks veenduda, et krüptograaf ei ürita omavahel liita numbreid ja pesukarusid. Selle fakti ja vea asukoha teadmine võib kokku hoida palju kasutaja aega. Lihtne lahendus tüübikontrolli jaoks oleks nõuda kasutajalt kõigi muutujate tüüpide defineerimist, kuid see nõuaks temalt lisatööd, mis on aga vastuolus ProveIt’i eesmärgiga. Järelikult tuleb lisaks tüübikontrollile realiseerida ka tüübituletus ehk programm, mis üritab ise kõigi muutujate tüüpe määrata. Selleks, et teha tüübituletust defineerisime me kõigepealt tüübisüsteemi ProveIt’i keele jaoks. Andsime tüübireeglid aritmeetiliste avaldiste, juhuslikult hulgast valimise ja omistamise jaoks. Funktsioonide ja loogiliste avaldiste tüüpimine ei ole käesoleva bakalaureusetöö skoobis, kuid need on vajalikud osad ProveIt’ile täieliku tüüpija lisamiseks. Lisaks tüübisüsteemi ja tüübireeglite kirjeldamisele kuulus käesoleva bakalaureuse töö juurde aritmeetiliste avaldiste tüüpimise realiseerimine ja ProveIt’ile lisamine. Selle jaoks on töös antud kuus algoritmi. Arendusvahenditena valisime Qt raamistiku ja programmeerimiskeele C++. Otsustasime keele C++ kasuks, sest ProveIt on selles keeles kirjutatud, ning see võimaldab ühildamise lihtsamaks muuta.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Liina Kamm, Sven Laur
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF