Iteratiivse pikendamise algoritmi rakendamine ja hindamine otsinguprobleemi lahendamisel

Nimi
Taivo Teder
Kokkuvõte
Käesolev lõputöö on tehisintellekti valdkonnast ja keskendub iteratiivse pikendamise algoritmi kirjeldamisele ja hindamisele. Iteratiivse pikendamise algoritmi rakendatakse ühe otsinguprobleemi (lühima tee leidmine otsingugraafis) lahendamiseks ja võrreldakse tema hinnanguparameetreid ka muutumatu hinna otsinguga. Lõputöö käigus valmis ka iteratiivse pikendamise algoritmi realiseeriv ja põhimõtet tutvustav programm. Programmis rakendati ka veel muutumatu hinna otsingut otsinguprobleemi lahendamiseks. Mõlema algoritmi töötulemuste põhjal on ka antud esmased järeldused iteratiivse pikendamise algoritmi efektiivsuse kohta.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
prof. Mare Koit
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF