Veebirakenduste skaleerimine Amazon Cloud'is

Nimi
Timur Hassanov
Kokkuvõte
Käesolev diplomitöö üritab leida lahenduse küsimusele, kuidas õigesti skaleerida veebirakendusi Amazon Cloud’is. Amazon Cloud pakub häid võimalusi veebimajutuse ja veebirakenduse skaleerimise osas, kuid on väga raske leida detailseid juhendeid põhjaliku sammude seletusega ja nende sammude tegemise põhjustega. Üheks eesmärgiks on kõigi teostatud sammude detailne seletamine, et lugeja oskaks nii oma rakendusi skaleerida kui ka saaks kõigist sammudest aru. Diplomitöö võib tulla kasuks igaühele, kes soovib Amazon Cloud’i kasutades rakendust luua. Seda juhtub üsna tihti, et üks server pole enam võimeline rakendust õigesti jooksutada. Selle põhjuseks võivad olla rakendusele pööratava tähelepanu järkjärguline kasv või ajutised hüpped (näiteks artikkel ajakirjas). Sel juhul tuleb rakendust skaleerida. Antud diplomitöö aitabki sellega hakkama saada. Siin ei ole ainult kirjeldatud serveri(-te) koormatusest sõltuva dünaamilise skaleerimise ülesseadmine, vaid ka iga eraldi serveri ülesseadmine nii, et need töötaks maksimaalse tootlusega: mis konfiguratsiooni kasutada (Apache vs lighttpd, nginx, memcached, jne), kuidas koormust jagada serverite vahel, kuidas kasutada erinevaid Amazon Cloud mehhanisme skaleerimise lihtsustamiseks. Võttes arvesse seda, et diplomitöö aitab saavutada maksimaalseid tulemusi igal serveril, aitab see samal ajal minimiseerida veebirakenduse majutamise kulutusi. Amazon Cloud on kiirelt kasvav teenuste kogum ning selle tõttu on üheks peamiseks eesmärgiks üritada anda uusim ülevaade teenustest, mis võivad olla kasulikud veebirakenduste skaleerimisel. Antud diplomitöös on välja toodud mitmeid visualiseeritud tulemustega koormusteste, mis võivad olla kasulikud igaühele oma skaleerimise meetodite kindlakstegemisel. Amazon Web Services omab üsna kasutajasõbralikku GUI-d, kuid teatud tegevused (nagu dünaamilise skaleerimise üles seadmine) vajavad konsoolirakenduste ja halvasti dokumenteeritud API-de kasutamist. Peamiseks väljakutseks on üritada leida kõik asjakohased andmed detailsete kirjeldustega ja panna kokku ühte dokumenti. Teiseks väljakutseks on mitmete testide jooksutamine, mille väljundiks on visualiseeritud andmed, mis aitavad kindlaks teha veebirakenduse skaleerimise parimad optsioonid. Erinevates keskkondades testitavaks veebirakenduseks on MediaWiki – PHP-s kirjutatud tasuta ja avatud lähtekoodiga wiki-tarkvarapakett, mis on esialgselt mõeldud Wikipedias kasutamiseks. Praegu on see kasutusel mitmes mittetulundusliku Wikimedia Foundation’i projektis ja mitmes teises wikis. MediaWiki on üks kõige populaarsemaid rakendusi isikliku wiki jooksutamisel, see on ka väga võimas ning seetõttu ressursinõudlik. Samal ajal on seda ka väga kerge skaleerida, mis teeb MediaWikist parima võimaliku veebirakenduse antud diplomitöö raames uurimiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Satish Narayana Srirama
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF Lisad