Rollipõhine ligipääsu kontroll andmebaasidele

Nimi
Henri Lakk
Kokkuvõte
Liikudes üha enam paberivaba ari suunas, hoitakse üha enam tundlikku informatsiooni andmebaasides. Sellest tulenevalt on andmebaasid ründajatele väärtuslik sihtmärk. Levinud meetod andmete kaitseks on rollipõhine ligipääsu kontroll (role-based access control), mis piirab süsteemi kasutajate õiguseid vastavalt neile omistatud rollidele. Samas on turvameetmete realiseerimine arendajate jaoks aeganõudev käsitöö, mida teostatakse samaaegselt rakenduse toimeloogika realiseerimisega. Sellest tulenevalt on raskendatud turva vajaduste osas kliendiga läbirääkimine projekti algfaasides. See omakorda suurendab projekti reaalsete arenduskulude kasvamise riski, eriti kui ilmnevad turvalisuse puudujäägid realisatsioonis. Tänapäeva veebirakendustes andmebaasi ühenduste puulimine (connec-tion pooling ), kus kasutatakse üht ja sama ühendust erinevate kasutajate teenindamiseks, rikub vähima vajaliku õiguse printsiipi. Kõikidel ühendunud kasutajatel on ligipääs täpselt samale hulgale andmetele, mille tulemusena võib lekkida tundlik informatsioon (näiteks SQLi süstimine (SQL injection ) või vead rakenduses). Lahenduseks probleemile pakume välja vahendid rollipõhise ligipääsu kontorolli disainimiseks tarkvara projekteerimise faasis. Rollipõhise ligipääsu kontorolli modelleerimiseks kasutame UML'i laiendust SecureUML. Antud mudelist on võimalik antud töö raames valminud vahenditega genereerida koodi, mis kontrollib ligipääsu õiguseid andmebaasi tasemel. Antud madaltasemekontroll vähendab riski, et kasutajad näevad andmeid, millele neil ligipääsu õigused puuduvad. Antud töös läbiviidud uuring näitas, et mudelipõhine turvalisuse arendamise kvaliteet on kõrgem võrreldes programmeerijate poolt kirjutatud koodiga. Kuna turvamudel on loodud projekteerimise faasis on selle semantiline täielikkus ja korrektsus kõrge, millest tulenevalt on seda kerge lugeda ja muuta ning seda on lihtsam kasutada arendajate ja klientide vahelises suhtluses.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevicius
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF