Digitaalandurite multiplekser LEGO MINDSTORMS NXT-le

Nimi
Kaspar Sarapuu
Kokkuvõte
Esimeses peatükis antakse ülevaade multiplekseri, kui mõiste olemusest. Põhjendatakse multiplekseri vajalikkus. Tuuakse välja põhilised multiplekserite liigid ja tööpõhimõtte ja kasutatud tehnoloogia järgi ja kirjeldatakse eri liiki multiplekserite toimimise loogikat. Teine peatükk annab ülevaate firma mindsensors.com poolt toodetud LEGO MINDSTORMS NXT robotiga kasutamiseks mõeldud digitaalandurite multiplekserist SPLIT-Nx-v2. Tuuakse välja, milleks on antud seade mõeldud ja milliste anduritega saab seda kasutada. Kirjeldatakse ära seadme tööpõhimõte ja tähtsamad omadused. Räägitakse kuidas seaded roboti külge installeerida ja millised on kasutamisega seotud piirangud. Samuti antakse juhiseid multiplekseri kasutamiseks NXT-G programmeerimise keskkonnas. Kolmandas pealkirjas on näiteülesanded ja võimalikud lahendused roboti ja multiplekseri rakendamiseks. Ülesannete suund on aidata lahendajal õppida multiplekserit kasutama ja täiendada oskusi. Ülesannete eesmärk on anda õppejõududele materjali, mida õpilastele multiplekserit tutvustades. Samuti eeskuju õppejõududele oma ülesannete koostamiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF