Laenuandmise infosüsteemi arendus ettevõtte 1Credit näitel

Nimi
Roland Kriibi
Kokkuvõte
Töö eesmärgiks oli teha nõuete analüüs uuele 1Crediti infosüsteemile, luua nõuete järgi andmebaas ning luua dokument kujundajale, mis hõlbustaks tema tööd ja arusaama temalt nõutavast. Lisaks sellele mõeldi välja uue süsteemi arhitektuur ja tehnoloogiad, mida arendamisel kasutama hakatakse. Nõuete analüüsis pandi kirja nii funktsionaalsed kui ka mittefunktsionaalsed nõuded. Analüüs tehti kasutades FRUPS metoodikat. Nõuete kirja panemine oli kogu töö kõige mahukam osa. Analüüs neile tehti koos 1Crediti-poolse spetsialistiga, kes jagas oma nägemust ja soove süsteemist. Tänu põhjalikule analüüsile tuli andmebaasi loomine kergesti. Kindlasti ei ole see viimane versioon andmebaasist, kuna kõiki aspekte alati ei näe ja vahel muutuvad kliendi enda soovid. Kuid antud andmebaasi näol saab juba hakkata edukalt süsteemi arendama, ja see on peamine. Lisaks eelpool nimetatud tegevustele pandi kirja ka mõningad nõuded kasutajaliidese kavandamisele. See oli vajalik, kuna kujundus ei tulnud meiepoolne vaid kliendi enda oma. Sellest hoolimata peaks antud dokument edukalt edasi andma selged mõtted ja nõuded, kuidas seda teha. Püstitatud eesmärkidest said täidetud kõik. Kokku kulus ajaliselt kogu töö jaoks kolm kuud. Töö autoril on hea meel, et klient oli rahul nõuete analüüsis tehtud tööga, mille alusel allkirjastati leping antud süsteemi loomiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Vambola Leping Meelis Kull
Kaitsmise aasta
2012