Natiivsete Android rakenduste migratsioon HTML5-ks

Nimi
Oleg Petshjonkin
Kokkuvõte
Tanapaeval on margata mobiilseadmete ning mobiilrakenduste turu kiiret kasvu. Mobiiltarkvara arenduse protsessi alustamisel tihti kerkib esimesena platvormi valiku kusimus, mis tavaliselt pohineb kasutajate noudluse statistikal. See omakorda tekitab piiranguid rakenduste kasutamisel. Teoreetiliselt antud probleemi lahenduseks sobiks tehnoloogia, mis voimaldab kirjutada mitmel platvormil funktsioneerivaid rakendusi. Selleks esineb mitmeid meetodeid, kuid igauhel on tosiseid puudujaake. Mobiilseadmetele moeldud Flash ei arendata enam Adobe poolt, puhas web'i rakendus vajab uhendust Internetiga ning seal ei ole voimalik kasutada natiivseid seadme omadusi. HTML5 on uus tehnoloogia, mis toetab mitmeplatvormilist lahenemist, vimaldab tootada vorguvaliselt ning kasutada seadme mitmeid natiivseid omadusi. Selle magistritoo eesmargiks on uurida voimalust konverteerida Android natiivset tarkvara HTML5-ks ning arendada rakenduse prototuupi, mis teeks antud operatsiooni voimalikuks. Kindlasti esineb teatud rakenduste hulk, mis kasutavad Android platvormi spetsii alisi omadusi, mis ei allu konverteerimiseks, kuna HTML5 neid ei toeta. Sellest lahtuvalt eimesena tuleks teha kindlaks, millised programmid sobivad konverteerimiseks. Jargmine samm oleks uurida vahendeid mida kasutada eesmargi saavutamiseks. Viimasena on konverteri prototuupi disain ja arendus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Satish Srirama, Huber Flores
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF