Internetiotsingu toetamine otsingulogide jagamise meetodil

Nimi
Peeter Jürviste
Kokkuvõte
Antud väitekiri on osa jätkuvast kollektiivsest uurimistööst, laiema eesmärgiga eeskätt parandada Internetiotsingu tuge keeruliste ja aeganõudvate ning tihti uurimusliku loomuga otsinguülesannete kiiremaks ja efektiivsemaks läbiviimiseks. Töö peamine uurimisprobleem on uut tüüpi otsinguülesannete logimise ja Internetis jagamise raamistiku väljatöötamine, olles alternatiiviks brauseri pistikprogrammide põhistele olemasolevatele meetoditele. Tegu oli keerulise insenertehnilise ülesandega, mille käigus tuli autoril täita mitmesuguseid programmeerimise, planeerimise, süsteemi komponentide integreerimise ja konfigureerimisega seotud ülesandeid. Püstitatud eesmärk sai edukalt täidetud. Väitekirjas pakuti välja proksipõhine meetod kasutajate otsingukäitumise logimiseks, mis on ühtlasi lihtsasti kohaldatav erinevatele veebilehitsejatele ning operatsioonisüsteemidele. Lahendust võrreldi varasemate sarnaste süsteemidega. Meetod sündis reaalsest vajadusest leida kergemalt hallatav ning porditav asendus varem väljatöötatud tarkvarale, mis kujutas endast pistikprogrammi Mozilla Firefox veebilehitsejale, kuid mida tuli parandada pärast iga uue brauseri versiooni väljatulekut. Teostus koosneb kahest suuremast komponendist, millest esimene ja tehniliselt keerulisem, otsinguülesannete logide koostamise ja jagamise süsteem, paikneb VirtualBox'i virtuaalses masinas. Teine on WordPress'il põhinev otsingulogide repositoorium, võimaldades lisaks kasutaja poolt annoteeritud logide avaldamise ka neist lihtsamaid otsinguid teostada. Süsteeme on põhjalikult testitud, kuid neid pole veel rakendatud Internetiotsinguga seotud kasutajauurimustesse. Autorile on teada, et selline huvi on olemas nii Tartu Ülikooli sees kui ka ühe välismaise partnerülikooli poolt. Lokaalselt paiknev otsinguülesannete koostamise ja jagamise süsteem koosneb kolmest võrdselt tähtsast alamkomponendist. Nendeks on Python'i keeles realiseeritud otsinguülesande logija; peamiselt PHP'd ja HTML'i kasutav veebiliides, mis muuhulgas võimaldab kasutajal eelpoolmainitud logijat sisse ja välja lülitada, aga ka kõiki otsinguülesandega seotud andmeid käsitsi muuta ja täiendada; ja antud ülesandeks spetsiaalselt konfigureeritud Privoxy veebiproksi server. Töös antakse põhjalik ülevaade olemasolevast tarkvarast, teaduspublikatsioonidest ja teoreetilistest alustest seoses väitekirja uurimisprobleemiga. Võrreldes olemasolevate meetoditega eristub autori pakutud proksipõhine otsinguülesannete logimise ja jagamise raamistik peamiselt kahel põhjusel. Esiteks, meetod tagab platvormist ja brauserist sõltumatuse, olles ühtlasi väga stabiilne. Teiseks, kasutajatele antav vabadus oma otsinguülesannet vabalt defineerida ning annoteerida on oluliseks uueks tähiseks. Väitekirja viimases peatükis käsitletakse tööga seotud tulevikuväljavaateid ja avatud probleeme. Üks neist on väljapakutavaga võrreldes muudetud arhitektuur, mis võimaldaks korraldada väiksema vaeva ja ajakuluga laborieksperimente. Internetiotsingu logimise süsteemi saab edasi arendada, lisades tuge enamatele JavaScript'i sündmustele. Otsingulogide repositoorium, olles veel üsna algeline, pakub hulgaliselt võimalusi täiendusteks tulevikuks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Eero Vainikko, Ulrich Norbisrath
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF