Role-Based Access Control Using Knowledge Acquisition in Automated Specification

Nimi
Olgun Cakabey
Kokkuvõte
Turvalisust peetakse infosüsteemide üheks aspektiks. RBAC on lähenemine, mis piirab süsteemi ligipääsu ainult autoriseeritud kasutajatele infosüsteemides. Olemasolevad turvalisusmudelite keeled või lähenemised adresseerivad IS-i turvalisust, kuigi olemasolevad keeled või lähenemised tingimata ei kohandu RBAC-i vajadustele. On olemas mitmeid modelleerimiskeeli (nt SecureUML, UMLSec, jne) mis esindavad RBAC-i, kuid nad ei ole koosvõimelised (raske selgitada) ning neid ei ole lihtne võrrelda omavahel. Iga modelleerimiskeel esindab erinevaid perspektiive informatsioonisüsteemides. Pealegi on vajadus ühendada disain ja nõudestaadiumid selleks, et avastada süsteemi turvalisusprobleemid ja analüüsida seotud turvalisuskompromisse varasemates staadiumites. KAOS on eesmärgipõhine nõue tehnikavaatenurgast, et paika panna tarkvara nõuded. Sellel hetkel, KAOS on tulevikus võtmelahendus selleks, et kombineerida nõuded disainipõhimõtetega. Selles teesis me analüüsime KAOS-e võimet kohaneda RBAC-ile. Täpsemalt, me kasutame süstemaatilist lähenemist selleks, et aru saada kuidas KAOS-t on võimalik kasutada nii, et see kohanduks RBAC-ile. Meie uurimistöö põhineb transformatsioonireeglitel KAOS-SecureUML-i ja KAOS-UMLSec-i vahel. Pealegi, läbi nende muutuste näitame me kuidas sobitasime KAOS-e RBAC-ile. Selle uurimistöö esitamisel on mitmeid kasutegureid. Esiteks, see aitab potentsiaalselt mõista kuidas KAOS toimib koos RBAC-iga. Teiseks, see defineerib lähenemise välja meelitada turvanõuetele IS-i varajastes arendusfaasides RBAC-i jaoks. See rakendab meie tulemused juhtumuuringus selleks, et mõõta määratletud lähenemise õigsust. Kolmandaks, see transformatsioon KAOS-est/KAOS-eni aitaks IS arendajaid ja teistel süsteemi osanikel (nt süsteemianalüütikuid, süsteemi administraatoreid jne) mõista kui tähtsad need turvalisuslähenemised on ja millistel on rohkem eeliseid/puudusi. Me planeerime kehtestada oma tulemused selleks, et reegleid ja modeleid muuta olenevalt nende õigsust, mida mõõdetakse. Viimaseks, me oleme võimelised õigustama oma disainistaadiumit nõudmise staadiumiga.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF