Tekstikorpusest kollokatsioonide tuvastaja

Nimi
Katrin Jets
Kokkuvõte
Kollokatsioonideks nimetatakse sõnaühendeid, mis asuvad tekstis üksteise naabruses sagedamini, kui võiks oletada nende eraldi esinemise sageduste põhjal. Antud uurimuse eesmärgiks on luua programm, mis leiab etteantud sõna jaoks tekstikorpusest tema kõik kollokaadid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Kadri Muischnek
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF Lisad