Partnervõrgul baseeruva hajusa failijagamissüsteemi loomine kasutades Mobile Host’i

Nimi
Pätris Halapuu
Kokkuvõte
Viimase kümne aasta jooksul on mobiilsed seadmed nagu näiteks nutitelefonid, sülearvutid, pihuarvutid jne saanud lahutamatuks osaks igapäeva elust. See aga on tekitanud nõudluse võimsamate, kiiremate ja energiasäästlikumate seadmete järgi. Lisaks on iOSi ja Androidi operatsioonisüsteemide väljalaske tõttu suurenenud nii mobiilirakenduste arv kui ka keerukus. Sarnane areng on toimunud ka veebiteenuste valdkonnas ja nutitelefonides on ligi-pääs veebiteenustele muutunud elementaarseks. See aga on viinud järgmise sammuni – veebiteenuste pakkumine otse nutitelefonidest. See kontseptsioon pole uus ja seda on põh-jalikult uurinud S. N. Srirama, kes pakkus välja Mobile Host (Mobiilne Veebiteenuse Pak-kuja) lahenduse 2006. aastal, ning mida on C. Paniagua uuendanud Android OS’ile aastal 2012 kasutades REST arhitektuuri ja OSGi’t. P2P (Peer-to-Peer ehk partnervõrk) põhinevad programmid nagu näiteks failide jagamine ja sõnumite saatmine on tänapäeval arvutikasutajate seas laialdaselt levinud. Ar-vutid üle maailma on ühendatud omavahel ja jagavad ressursse selles süsteemis ilma keskse serverita. Iga arvuti selles võrgus on võrdne sel moel, et on võimeline ligi pääsema ja alla laadima ressursse teistest masinatest selles süsteemis. Töö kirjeldab põgusalt Mobile Hosti, P2P arhitektuuri, valitud P2P BitTorrenti pro-tokolli ja kuidas neid tehnoloogiaid kasutati P2P hajusa failide jagamise süsteemi loomi-seks. Uurimuse käigus arendati välja hajus failide jagamise süsteem Mobile Hosti lisana kasutades BitTorrenti protokollil põhinevat C++ keeles kirjutatud Libtorrenti teeki. Valmi-nud programm on võimeline looma torrent faili, avama ja laadima ning jagama vastavaid faile. Lisaks on võimalik muuta failide hoiustamise asukohta ja määrata mõningaid ses-siooni seadeid nagu näiteks alla ja üles laadimise kiirust piirata ning porti määrata. Failide jagamise teenust pakkuvate seadmete otsingu lihtsustamiseks seati üles Apache SOLR 4.2.0 veebiteenus mcrlabs.net serverisse millega suhtlus käib automaatselt.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Satish Narayana Srirama, Carlos Paniagua
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF