Virtualiseeritud nutitelefoni platvormi skaleerimine pilvekeskkonnas

Nimi
Kristiina Ritso
Kokkuvõte
Üks selle Bakalaureuse töö eesmärkidest oli Android-x86 nutitelefoni platvormi juurutamine pilvekeskkonda ja välja selgitamine, kas valitud instance on piisav virtualiseeritud nutitelefoni platvormi juurutamiseks ning kui palju koormust see talub. Töös kasutati Amazoni instance'i M1 Small, mis oli piisav, et juurutada Androidi virtualiseeritud platvormi, kuid jäi kesisemaks kui mobiiltelefon, millel teste läbi viidi. M1 Medium instance'i tüüp oli sobivam ja näitas paremaid tulemusi võrreldes telefoniga. Teostati koormusteste selleks vastava tööriistaga Tsung, et näha, kui palju üheaegseid kasutajaid instance talub. Testi läbiviimiseks paigaldasime Dalviku instance'ile Tomcat serveri. Pärast teste ühe eksemplariga, juurutasime külge Elastic Load Balancing ja automaatse skaleerimise Amazon Auto Scaling tööriista. Esimene neist jaotas koormust instance'ide vahel. Automaatse skaleerimise tööriista kasutasime, et rakendada horisontaalset skaleerimist meie Android-x86 instance'le. Kui CPU tõusis üle 60% kauemaks kui üks minut, siis tehti eelmisele identne instance ja koormust saadeti edaspidi sinna. Seda protseduuri vajadusel korrati maksimum kümne instance'ini. Meie teostusel olid tagasilöögid, sest Elastic Load Balancer aegus 60 sekundi pärast ning me ei saanud kõikide välja saadetud päringutele vastuseid. Serverisse saadetud faili kirjutamine ja kompileerimine olid kulukad tegevused ja seega ei lõppenud kõik 60 sekundi jooksul. Me ei saanud koos Load Balancer'iga läbiviidud testidest piisavalt andmeid, et teha järeldusi, kas virtualiseeritud nutitelefoni platvorm Android on hästi või halvasti skaleeruv.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Satish Narayana Srirama, Huber Flores
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF Lisad