LEGO Mindstorms NXT-ga ühilduv Vernier’ südametöö monitor

Nimi
Kaspar Kohler
Kokkuvõte
Antud bakalaureuse töö eesmärgiks oli luua õppematerjalid Vernier’ südametöö monitori kasutamiseks koolides. Enne konkreetsete ülesannete valmimist tuli aru saada südame ehitusest ja ülesannetest. Lisaks südame omadustele tuli põhjalikult uurida Vernier’ südametöö monitori ja selle kasutamist LEGO Mindstorms NXT graafilises programmeerimiskeskkonnas. Veel tuli käsitleda kahte probleemi, mis tekkisid teises peatükis seoses anduriga. Üldiselt jaguneb töö neljaks osaks. Esimeses peatükis tutvustatakse südant. Esmalt tutvustatakse olulisi avastusi südame ajaloos. Järgnevalt seletatakse põhjalikult lahti südame ehitus ja ülesanded. Lõpetuseks räägitakse, mis probleemid kaasnevad südamega ja kuidas on sport seotud südame tööga. Teises osas tuleb vaatluse alla Vernier’ südametöö monitor, mis aitab mõõta pulssi. Selles osas räägitakse, kuidas tuleb andurit kasutada. Lisaks on vaja teada mõningaid tingimusi, et anduri kasutamine kulgeks probleemideta. Lisaks anduri põhjalikule ülevaatele saab ka teada, kuidas konkreetset andurit kasutada LEGO Mindstorms NXT-G keskkonnas. Kolmas osa koosneb kahest osast. Esmalt käsitletakse diskreetimissagedust ja sellega seonduvaid probleeme. Kolmanda osa teises pooles uuritakse andmesalvestusrežiimi, mis aitab paremini mõista Vernier’ südametöö monitori. Neljas osa koosneb erinevat tüüpi ülesannetest. Ülesanded on järjestatud raskusastme järgi. Ülesannete osa on kasulik sellepärast, et siis saab õpilane omandatud teadmisi praktiliselt rakendada. Korralikult ülesandeid lahendades ja soovitusi jälgides jõutakse õige lõppresultaadini. Iga ülesande puhul on ära märgitud, mis võib valesti minna. pärast ülesannete lahendamist peaks õpilane olema suuteline mõistma anduri tööpõhimõtet ja suutma kasutada toorväärtust LEGO Mindstorms NXT graafilises programmeerimiskeskkonnas. Kokkuvõtvalt saab öelda, et kvaliteetse õppematerjali loomine on keeruline protsess. Aja kulu on meeletu ja iga peatüki puhul tuleb arvestada, kellele neid materjale luuakse. Sihtgrupile peab õppematerjal olema üheselt mõistetav. Kohati on raske jälgida seda, mida peaks lahti seletama ja mis on iseenesest mõistetav. Õppematerjal peab olema struktureeritud ja seega kõikide ideede teostus peab olema põhjalikult läbi mõeldud. Selle töö edasiarendusena näeks, et antud andurit võiks kasutada NXC keskkonnas ja ülesandeid juurde tekitada.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Anne Villems ja Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF